Top latest Five Efes Müzesi Urban news

Lidya Kralı, Efes’in yok denilecek kadar zayıfile savunma hatlarından ötürü kolay bir zafer kazanır. Efeslilerin bir kısmı şehir merkezinden sürülür ve Artemis faucetınağına yakın bir alanda yaşamaya zorlanır. Şehir artık Lidya Krallığı’nın bir eyaleti haline gelmiştir.

Daha önce hiç sergilenmemiş 3.000'den fazla eser sergilenmektedir. Efes Antik şehrinin eski çeşmesinden elde edilen kalıntılara sahip bir salon da bulunmaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan çeşmelerde bulunan heykeller ve antik Efes kentinin su yolu ile ilgili systemı bu odada sergilenmektedir.

The facial area has an innocent, childish expression. The hair is curled and tied again in the center. This is a copy of “Eros stretching the bow” sculpture made by Lysippos among 330-320 BC.

Efsaneye göre; Kral ve yanındakiler Efes’i, balık pişirirken tavadan sıçrayan kıvılcımdan korkup kaçan bir yaban domuzunun peşinden giderek bulurlar. Heykel grubu, heykeltıraş Skopas’ın MÖ 340 yılında yaptığı Meleagros adlı heykelin Roma Dönemi kopyasıdır.

Ancak Efeslilerin diplomatik başarısı sayesinde, Efes Kenti bu yıkımdan kurtulmayı başarır. Bunda Efes’in zengin bir liman kenti olmasının da etkisi vardır. Nihayetinde Pers Kralı’nı yüksek miktarda vergi verme sözüyle ikna etmek mümkün olmuştur.

Wonderful open air city museum. Among the best preserved antique locations in full Turkey. You should study some specifics of Ephesus prior to deciding to go there. You will be amazed how rich would be the record of the amazing put.

One of several emphasize inside our check out to Turkey, this open up air museum or archaeological web site is really a preserved outdated, and massive, town.

Lahdin bir kenarında, trajedi ve komediyi temsil eden esin perileri Melpomene ve Thalia bulunur. Diğer kenarında ise elinde bir küre taşıyan astronomi esin perisi Urania ve yanında elinde asasıyla, dans esin perisi Terpischore veya pandomim esin perisi Polymnia olduğu düşünülen bir başka musa tasvir edilmiştir.

Dünyanın 7 harikası arasında yer alan Artemis Faucetınağı ise yaklaşık olarak 25 bin kişinin oturabileceği, tiyatro, stadyum ya da faucetınak amacıyla kullanılabilen bir yapı. Ayrıca Prytaneum da 1800 kişilik meclis ve konser alanı olarak görülmesi gereken yapılardan bir tanesi.

Anadolu binlerce yıldır insanlara yaşam alanı olarak hizmet ediyor. Efes Örenyeri de bunun en iyi kanıtı. Dünyanın 7 harikasından bir tanesini görmek ve binlerce yıl öncesinde Anadolu’ya başkentlik yapan harika bir şehri ziyaret etmek isterseniz adresiniz Efes Örenyeri olacaktır.

Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti Isletme sitesini görüntüleyin idi. Bu konumu Efes’in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. 

Denizden ve karadan gelebilecek saldırılara karşı hakim bir tepede inşa edilen yeni Efes Şehri hızla gelişir ve refaha ulaşır.

Androklos atına atlar ve domuzun peşine düşer. Domuz tepelik bir alana doğru kaçmıştır. Androklos domuzu bir Okay marifetiyle yere serer.

Plenty of the opinions Listed below are of the incorrect area. In order to see the ruins of the town of Ephesus, research “city of Ephesus” or “library of Celsus.” As for the actual indoor museum, it’s totally worth it for fifteen lira.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top latest Five Efes Müzesi Urban news”

Leave a Reply

Gravatar